• Möt oss på Mötesplats Samhällssäkerhet

  1 November 2017
 • Mötesplats samhällssäkerhet är ett forum med konferens och parallell utställning, där centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Jag och mina kollegor finns på plats och kommer att visa upp vilka verktyg vi kan bidra med för att skapa en bättre samverkan mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

 • Basalt ingår partnerskap med RedHat

  23 Oktober 2017
 • Vi är glada att meddela att vi nu ingått partnerskap med RedHat. Så här skriver RedHat om sig själva:

  The world’s leading provider of open source, enterprise IT solutions

  More than 2 decades ago, Red Hat had a spark of an idea—a vision for developing software differently. We believed that collaboration with an ecosystem of IT leaders, open source advocates, developers, and partners could create a better foundation for the future of IT—...

 • GDPR hos Automation Region

  7 September 2017
 • Kristoffer Arfvidson var inbjuden att vid två tillfällen tala ihop med Automation Region om den nya EU-lagen GDPR och hur den kommer att fungera ihop med framtidens Artificial Intelligence (AI) och de etiska frågor som uppstår i och med att AI tar över mer och mer av vår vardag.

  Under föreläsningen togs det upp artificiell intelligens och dess applikationsområden som maskininlärning, autonoma system och Robotic Process Automation och hur de används idag för att reducera...

 • Inbjudan: Svenskt initiativ till ny handbok för riskhantering

  24 Augusti 2017
 • SIS vill tillsammans med er undersöka om det finns behov av att utarbeta en svensk handbok för riskhantering som ett stöd att systematiskt arbeta med riskhantering.

  Har ni idéer och tankar kring innehåll och utformning av en handbok för riskhantering är ni välkomna på SIS event i Stockholm den 21 september kl. 15 (Inbjudan och Anmälan)

  Målet med att ta fram en svensk handbok kan vara att skapa bättre förutsättningar att förbättra ...

 • Basalt hittar sårbarhet i McAfee ePolicy Orchestrator vid penetrationstest

  22 Maj 2017
 • Inom ett penetrationstestuppdrag för en kund har Basalt upptäckt sårbarheten CVE-2017-3980 i programvaran ePolicy Orchestrator. McAfee har publicerat i säkerhetsbulletin SB10196 med information och rättningar. McAfee ePolicy Orchestrator är en skalbar centraliserad säkerhetshanteringsprogramvara som effektiviserar hanteringen av säkerhet för företag. Mjukvaran hanterar bland annat antivirus på klienter och används i mest Enterprisemiljöer.

  McAfee...

 • Nya Microsoft-certifieringar till våra medarbetare!

  11 Maj 2017
 • Basalt gratulerar medarbetarna Kristoffer Arfvidsson och Tomas Johansson till sina nya certifieringar från Microsoft!   Kristoffer har klarat av proven för titeln Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Cloud Platform and Infrastructure. Det innebär att Kristoffer har full koll på hur man utvecklar lösningar baserade på Microsoft Azure, inklusive identitetshantering, systemlösningar och virtualisering på ett säkert sätt. Denna examen kallades förut Cloud Solutions Architec...
 • MUST summerar året 2016

  24 Februari 2017
 • MUST summerar 2016 års verksamhet och på deras webbplats läser vi:

  Vår omvärld har knappast blivit säkrare under 2016. Läget i vårt närområde, hotet från terrorismen och konflikterna i Syrien och Irak är bara några exempel på skeenden som engagerat Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det framgår av den årsöversikt som nu publicerats.

  Mycket intresse har riktats mot påverkansoperationer och mot hot och risker i cybermiljön. Tillsammans med må...

 • SIS perspektivdag konferens

  9 Februari 2017
 • Nu kan du äntligen säkra din plats till SIS Perspektivdag – Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.

  Den 6 april kommer vår seniorkonsult Fredrik Pettersson att delta som talare på SIS konferens. Läs mer i nedanstående info ifrån SIS.

  09:45 – 10:45   Integrering av riskhantering i kvalitets- och miljöledningssystem

  Fler och fler företag och organisationer arbetar med att integrera/synkronisera olik...

 • Data protection by design – by law

  30 Januari 2017
 • Data protection by design – by law

  Today two of our architects, Kristoffer Arfvidson and Patrick Bladh, have been invited to talk on a .NET conference for developers, Swetugg (www.swetugg.se). The topic is the new EU law GDPR, and what it means when you design and build a system.

  The talk focuses on the technical aspects of protecting personal data and the challenges it presents for designing and planning the information security of your system, app or w...

 • En ny nationell säkerhetsstrategi är fastslagen

  16 Januari 2017
 • Det finns ett brett politiskt samförstånd om de flesta strategiska vägval som har bäring på vårt lands fred och säkerhet. Den innovationskraft, öppenhet och sammanhållning som präglar vårt samhälle skapar goda förutsättningar för att värna vår säkerhet.

  Sverige är mer beroende av omvärlden än någonsin tidigare. Den till-tagande globaliseringen har i ett längre perspektiv klart positiva effekter, både på vår levnadsstandard och på vår säkerhet. Den mångfald som i dag präglar det svenska...