BEANS – Basalt Enterprise Architecture

 • Basalt besitter hög kompetens inom IT-säkerhetsområdet och har tagit fram en plattform med extra hög IT-säkerhet.
  Se produktblad (SV) (ENG), whitepaper (ENG)
 • Kontakta Basalt
  • BEANS

  • Plattformen är skapad med hjälp av Basalts beprövade integrationsmetoder och systematiska tillvägagångssätt kring IT-säkerhet. BEANS bygger på ett koncept av återbrukbara komponenter som enkelt kan anpassas efter kundens verksamhet. Plattformen ger skydd mot nya säkerhetshot, skyddar informationsobjekt, har stark spårbarhet, hög tillgänglighet och sänker kostnader för anpassning, drift och förvaltning.

  • Datacenter & systemlösning

  • BEANS är en komplett IT-plattform oberoende av hårdvara och slutanvändarfunktionalitet. Plattformen består av ett datacenter och en systemlösning som möjliggör integration av befintliga och nya IT-system.

  • Minskad projektrisk

  • Vid framtagning av nya IT-system  eller vid förnyelse av befintliga system innebär BEANS en signifikant minskad projektrisk i form av lägre kostnad, tidsåtgång och teknisk risk. Då BEANS är en 85% färdig lösning kan beroendet av externa experter minskas.

  • Underhåll & support

  • Det är möjligt att anskaffa en fullskalig BEANS-plattform med både datacenter och systemlösning eller delar av plattformen. För att upprätthålla säkerhetsskyddet hanteras underhåll och support av Basalts IT-säkerhetsexperter.

Kom igång idag

Kontakta oss så reder vi tillsammans ut era behov.