Konsulttjänster

 • All vår personal är säkerhetsklassad och van att hantera känslig information.

 • Kontakta Basalt
  • Projektledning och projektadministration

  • Basalt erbjuder kompetenta projektledare och projektadministratörer för att leda och administrera era projekt, antingen hos er eller hos oss. Våra projektledare har en teknisk bakgrund inom bland annat systemutveckling/systemintegration, testarbete och implementationsarbete, från flera olika branscher. Våra projektledare och projektadministratörer använder ett coachande ledarskap där det personliga ledarskapet uppmuntras för att öka individens förmåga att leda sig själv och därmed höja prestationsnivån inom projektet.

  • Systemarkitekter

  • IT-säkerhet

   Basalt kan hjälpa er med den balansgång som är dagens IT-säkerhetsutmaning. Vi har lång erfarenhet att hantera sekretessbelagda uppgifter och att designa, bygga och förvalta system godkända för säkerhetsklassificerad information. Vi kan leverera nyckelfärdiga system byggda för att hantera information med en säkerhetsklassning motsvarande Hemlig/Secret enligt svensk lagstiftning.
   Våra säkerhetsexperter genomför Hot- Risk- och Sårbarhetsanalyser utifrån era behov. Baserat på detta tar vi sedan fram en säkerhetsarkitektur och erforderliga säkerhetslösningar. För befintliga system analyserar vi befintlig design och nuvarande säkerhetslösningar för att hitta problem som bör åtgärdas. Vi utför penetrationstester och sårbarhetsgranskningar för att identifiera IT-säkerhetsbrister i system, nätverk eller applikationer och levererar rekommenderade åtgärder.

   System och design

   Basalt tar fram arkitektur och design för kompletta system och applikationer som ställer höga krav på både säkerhet och tillgänglighet. För att vår arkitektur och design ska möta dina behov identifierar vi era verksamhets- och säkerhetsmål och bryter sedan ned dessa till funktionella och icke-funktionella krav. Vi erbjuder tjänster runt arkitektur och design för både nyutvecklingsprojekt och vid förändringar av befintliga lösningar. Genom att analysera befintliga lösningar kan vi hjälpa er att identifiera möjliga förbättringar i nuvarande arkitektur. Vi kan även genomföra påverkans- och beroendeanalyser för att minska risken för problem vid förändringar. För att underlätta vid teknikskiften kan vi hjälpa er att ta fram lösningar där era svårersättliga arvssystem kan integreras i en modern miljö.

  • Verksamhetsskydd

  • En ständigt ökande komplexitet i samhället genom informationssystem, infrastrukturer, organisationer och verksamheter – kombinerat med legala krav, liksom krav på effektivitet och kvalitet – ökar behovet av att skydda verksamheter och deras förmåga att leverera nytta på kort och lång sikt. Inom systematiskt säkerhetsarbete erbjuder Basalt kvalificerad rådgivning och stöd sett till:

   – Risk- och tillgångshantering
   – Kontinuitetshantering
   – Störningshantering

   Se produktblad (SV)

  • Systemutveckling och systemintegration

  • Basalts utvecklare har lång och gedigen erfarenhet från utvecklingsprojekt på olika plattformar och i olika programspråk. Framförallt fokuserar vi på Microsofts utvecklingsplattform Sharepoint och .NET, men vi är även starka inom Java och webb.
   Vi har även mycket lång erfarenhet av integration av skilda typer av applikationer på en gemensam teknisk plattform. Det inkluderar bl.a. automatiserade installationer, konfiguration och härdning.

  • Test

  • Basalt erbjuder både kompletta test-tjänster och skräddarsydda lösningar. Våra kompletta tjänster innefattar allt från den initiala kravanalysen till den slutgiltiga testrapporten, grundat på en balans mellan tid, kostnad och kvalitet. Våra testare är ISTQB-certifierade och har mångårig erfarenhet av att arbeta med tester.

   Se produktblad (SV)

  • Infrastruktur

  • Basalt har erfarna konsulter inom IT-infrastruktur. Vi täcker hela kedjan från hårdvara till nätverk, virtualisering och operativsystem. Tyngdpunkten ligger på Microsoft-baserade miljöer, där vi har konsulter inom Windows Server, serverhårdvara från de stora tillverkarna, olika backupprogramvaror samt flertalet hypervisors för virtualisering. Basalt kan erbjuda stöd till drift av system, eller teknisk rådgivning och testning vid integration av hårdvara och mjukvara i befintliga miljöer. Vårt säkerhetstänkande innebär att vi har erfarenheter av de olika säkerhetsutmaningar som finns vid integration av olika programvaror och hårdvaror från olika tillverkare, samt metoder för att hantera detta.

  • Helhetsåtagande

  • Basalt har tack vare den samlade breda kompetensen även möjlighet att erbjuda större helhetsåttaganden såsom produktion och driftsättning av hela IT-system, förvaltning och support av IT-system eller att vi genomför delar av ett helhetsåtagande såsom utvecklingsarbete, testarbete eller driftsättningar. Allt under ledning av våra projektledare och projektadministratörer.

Kom igång idag

Kontakta oss så reder vi tillsammans ut era behov.